Disclaimer

Algemene voorwaarden
Als je een reis boekt bij boekingskantoor Siroco zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing. Deze kun je hier terug lezen.

Zorgvuldigheid
Boekingskantoor Siroco heeft de website met zorgvuldigheid samengesteld en de uiterste zorg besteedt aan de actualiteit en betrouwbaarheid. Desondanks kan het zijn dat er  in de aangeboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden zitten.
Voor kennelijke fouten, type- en/of invoerfouten kan Boekingskantoor Siroco in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Tevens wordt er geen garantie geboden voor het foutloos functioneren van de website.

Wijzigen voorbehouden
Boekingskantoor Siroco behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle vlucht- en reisinformatie is derhalve onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Boekingskantoor Siroco is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van (verouderde) gegevens van onze website.

Publicatie
De bij de accommodaties getoonde foto’s dienen uitsluitend ter indicatie. Omdat niet ieder appartement gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie wellicht afwijkt van de foto’s op onze site.
Eventuele fouten in een brochure, advertentie of enige andere publicatie zullen op de website van Gemelos 22 hersteld worden, zodat u altijd de meest actuele en juiste informatie kunt terugvinden.
Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Verwijzingen en/of verbindingen naar andere websites die niet eigendom zijn van Boekingskantoor Siroco zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt maakt geen deel uit van de door Boekingskantoor Siroco ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reis bij ons. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Boekingskantoor Siroco.

Copyright
Copyright Boekingskantoor Siroco. Niets van de website of folder van boekingskantoor Siroco mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekingskantoor Siroco.